A film review of 'Beautiful Mind'

Recenzja filmu 'A Beautiful Mind' wraz z tłumaczeniem na język polski. Napisanie recenzji po angielsku, to jedno z zadań koniecznych do zdania matury z języka angielskiego.

'A Beautiful Mind' is one of the films that you will remember for a long time. It is based on the book of Sylvia Nasar, which describes a story of a mentally ill person. The main characters are played by Russel Crowe, Ed Harris, Jennifer Connely, Vivien Cardone, Jude Hirsch and Josh Lucas. It was directed by Ron Howard and the music was composed by James Horner.

It tells the story of Professor John Nash, who is played by Russel Crowe. We first see him as a student at Princeton in 1947. He studies Mathematics and is brilliant at it. Some years later he starts teaching at the university and in the meantime he tries to break the code for a shady government agent, William Parcher played by Ed Harris. After a while he meets Alicia, who soon becomes his wife. They lead a perfect life until Johns starts to have paranoid hallucinations. After being at hospital for some time, the doctors say that he has got schizophrenia. Nevertheless, his wife decides to be with him to the end of his life.

The film is brilliantly directed. Even those, who are not good at Mathematics will not be bored watching it. When John starts to see what cannot be seen by the others, his acting is outstanding. While watching this film we have an impression that we live in this world due to the perfect scenery and music.

All in all, I would recommend watching this film. Hundreds of us believe in love to the end of our lives and this film certainly is the one which shows what it really means to love somebody for better or worse. Women will fall in love with handsome and smart Russel Crowe, while the opposite sex will spent unforgettable moments watching beautiful and sin worthy Jennifer Connely.

Tłumaczenie recenzji filmu na język polski

"Piękny umysł" to jeden z tych filmów, które zapamiętasz na długo. Oparty jest na książce Sylvii Nasar, która opisuje historię osoby chorej umysłowo. Głównymi bohaterami są Russel Crowe, Ed Harris, Jennifer Connely, Vivien Cardone, Jude Hirsch i Josh Lucas. Reżyserem filmu jest Ron Howard, a muzykę skomponował James Horner.

Opowiada historię profesora Johna Nasha, który jest grany przez Russela Crowe'a. Po raz pierwszy widzimy go jako studenta w Princeton w 1947 roku. Studiuje matematykę i jest w tym genialny. Kilka lat później zaczyna nauczać na uniwersytecie, a w międzyczasie próbuje złamać kod dla podejrzanego agenta rządowego, Williama Parchera granego przez Eda Harrisa. Po jakimś czasie poznaje Alicję, która wkrótce zostaje jego żoną. Prowadzą doskonałe życie, dopóki Johns nie zacznie mieć paranoicznych halucynacji. Po pewnym czasie pobytu w szpitalu lekarze mówią, że ma schizofrenię. Mimo to jego żona postanawia być z nim do końca życia.

Film jest znakomicie wyreżyserowany. Nawet ci, którzy nie są dobrzy w matematyce, nie będą się nudzić oglądając go. Kiedy John zaczyna widzieć to, czego nie widzą inni, jego aktorstwo jest znakomite. Oglądając ten film mamy wrażenie, że żyjemy w tym świecie dzięki doskonałej scenerii i muzyce.

Podsumowując, polecam obejrzeć ten film. Setki z nas wierzą w miłość do końca życia i ten film z pewnością pokazuje, co naprawdę znaczy kochać kogoś na dobre i na złe. Kobiety zakochają się w przystojnym i bystrym Russelu Crowe, a płeć przeciwna spędzi niezapomniane chwile oglądając piękne i godne grzechu Jennifer Connely.

Autor: Joanna Wiśniewska

Zadanie maturalne z angielskiego - recenzja filmu po angielsku

Comments

I've seen this movie too and

I've seen this movie too and I've liked it very much. Excellent Work Joanna and Bravo :)