Sarah's Holiday

Sarah had been dreaming of a tropical vacation for months. She had been working hard at her job, saving money, and planning her dream holiday to Hawaii. Finally, the day arrived, and Sarah packed her bags and headed to the airport.

As soon as she stepped off the plane, Sarah was greeted by the warm sun and the gentle breeze. She felt a wave of relaxation wash over her as she breathed in the fresh ocean air. Over the next few days, Sarah explored the island, trying new foods, swimming in the crystal-clear waters, and lounging on the beach.

One day, Sarah decided to go on a hiking tour to see the island's natural beauty. As she trekked up the mountain, she marveled at the lush greenery, the cascading waterfalls, and the stunning views. At the summit, Sarah sat down to take in the breathtaking scenery and couldn't help but feel grateful for this incredible experience.

For the rest of her vacation, Sarah continued to explore the island and make new memories. Whether she was surfing, paddleboarding, or just enjoying the local culture, she felt truly alive and in the moment. When it was time to leave, Sarah felt a bittersweet feeling in her heart. She was sad to say goodbye to Hawaii, but she knew that this vacation had been the best of her life.

From that day on, Sarah made a promise to herself to take more time to relax and travel. She realized that the best holiday was not just about the destination but also about the experiences and memories that were made along the way.

Sarah od miesięcy marzyła o tropikalnych wakacjach. Ciężko pracowała w swojej pracy, oszczędzała pieniądze i planowała swoje wymarzone wakacje na Hawajach. W końcu nadszedł ten dzień, Sarah spakowała swoje torby i udała się na lotnisko.

Gdy tylko wysiadła z samolotu, Sarę przywitało ciepłe słońce i delikatna bryza. Wdychając świeże, oceaniczne powietrze poczuła, że ogarnia ją fala relaksu. Przez następne kilka dni Sarah odkrywała wyspę, próbując nowych potraw, pływając w krystalicznie czystej wodzie i wylegując się na plaży.

Pewnego dnia Sarah postanowiła wybrać się na pieszą wycieczkę, aby zobaczyć naturalne piękno wyspy. Podczas wędrówki w górę, podziwiała bujną roślinność, kaskadowe wodospady i wspaniałe widoki. Na szczycie Sarah usiadła, aby podziwiać zapierającą dech w piersiach scenerię i nie mogła powstrzymać się od poczucia wdzięczności za to niesamowite doświadczenie.

Przez resztę wakacji, Sarah kontynuowała odkrywanie wyspy i tworzenie nowych wspomnień. Niezależnie od tego, czy surfowała, pływała na paddleboardzie, czy po prostu cieszyła się lokalną kulturą, czuła się naprawdę żywa i w pełni sił. Kiedy nadszedł czas wyjazdu, Sarah poczuła słodko-gorzkie uczucie w sercu. Było jej smutno żegnać się z Hawajami, ale wiedziała, że te wakacje były najlepszymi w jej życiu.

Od tego dnia Sarah obiecała sobie, że będzie poświęcać więcej czasu na relaks i podróże. Zrozumiała, że najlepsze wakacje to nie tylko miejsce docelowe, ale także doświadczenia i wspomnienia, które powstały po drodze.

 

Wyjaśnienie trudniejszych słówek

  • Tropical: Relating to or situated in or characteristic of the tropics, which are regions of the Earth near the equator with a hot and humid climate.
  • Vacation: A period of time devoted to rest, pleasure, or relaxation, typically one that is spent away from home or in traveling.
  • Lush: Growing luxuriantly or abundantly; rich and diverse in plant life.
  • Cascading: Falling or flowing, especially in abundance; rushing down in large quantities.
  • Summit: The highest point of a hill or mountain; the top.
  • Bittersweet: Showing a mixture of pain and pleasure; arousing pleasure tinged with sadness or pain.

 

Gramatyka

  • Gerunds: Gerunds are verbs that function as nouns and end in "-ing." In the text, examples of gerunds include "swimming," "paddleboarding," and "enjoying."

  • Adjective order: The text uses a specific order for multiple adjectives that describe a noun. The order is generally: opinion, size, age, shape, colour, origin, material, and purpose. For example, "crystal-clear waters" follows this order.

  • Simple past tense: The majority of the text is written in the simple past tense, which is used to describe past events that have already been completed. Examples of this tense include "Sarah packed her bags," "Sarah explored the island," and "Sarah felt truly alive and in the moment."

  • Past perfect continuous tense: The text uses the past perfect continuous tense to describe an action that started in the past and continued up to a certain point in the past. For example, "Sarah had been working hard at her job, saving money, and planning her dream holiday to Hawaii."

 

Test - reading skills:

Krótki test sprawdzający zrozumienie tekstu