Różnice między listem formalnym a nieformalnym

Listy są formą komunikacji pisemnej, która zawiera informacje, wysyłane przez jedną stronę do drugiej, w celu przekazania konkretnych wiadomości. Istnieją dwa rodzaje listów, tj. listy formalne i nieformalne.

List formalny pisany jest w celach biznesowych lub zawodowych, z myślą o konkretnym celu. Pisany językiem oficjalnym, zawiera dłuższe i bardziej skomplikowane formy gramatyczne.

Nieformalne listy są pisane do przyjaciół i krewnych w celu komunikacji osobistej i używają tonu swobodnego lub emocjonalnego. Posługują się prostym językiem, który może być łatwy do odczytania i interpretacji.

Szczegółowe omówienie listów z przykładami oraz informacje jak napisać list znajdują się:

 

Poniżej znajdują się podstawowe różnice pomiędzy listami formalnymi i nieformalnymi w języku angielskim.

 

List formalny po angielsku

Oficjalny list to każde pismo napisane w języku fachowym, w określonym formacie. Może to być list z rekomendacją, zapytaniem, skargą. Takie listy są pisane z różnych powodów, takich jak formalne zaproszenie, propozycja, złożenie skargi lub zapytania, ubieganie się o pracę. Pisząc formalny list należy pamiętać o kilku kwestiach:

List formalny pisze się w określonym formacie. Powinien dotyczyć tylko opisywanego zagadnienia, bez owijania w bawełnę. Powinien być wyczerpujący, nie pozostawiający niedomówień. Nawet jeśli to ma być reklamacja - wciąż powinien być napisany w sposób uprzejmy i z okazaniem szacunku do odbiorcy. Istotne jest by nie zawierał błędów ortograficznych czy gramatycznych, warto więc przed wysłaniem listu, sprawdzić go kilka razy.

W listach formalnych zwracamy się poprzez Mr / Sir, nigdy tylko samym imieniem.

W listach formalnych często wykorzystuje się stronę bierną [passive voice] oraz nie powinno się stosowac trybu rozkazującego. Generalnie unika się zdań wykrzyknikowych.

 

List formalny po angielsku

Nieformalny list jest pisany z zupełnie innych powodów. Zazwyczaj kierowany jest do znajomych czy rodziny i dotyczy takich rzeczy, jak przekazanie wiadomości, zapytanie o poradę, przesłanie pozdrowień czy pogratulowanie jakiegoś wydarzenia. Jest to list osobisty, nie ma żadnego określonego formatu, ma dość luźną formę.

W trakcie pisania listu nieformalnego, można pozwolić sobie na wyrażenia slangowe, idiomy, czy stosowanie skrótów. Ton wypowiedzi jest zazwyczaj przyjazny i bardziej osobisty, a język prostszy.

Zresztą, porównajmy często stosowane słownictwo w obu rodzajach listów:

Informal Formal
Also/Plus Moreover
Buy Purchase
Enough Sufficient
Get Obtain
Help Assistance
Need Require
Whole Entire

W nieoficjalnych listach stosuje się raczej active voice, unika strony biernej. Można stosować tryb rozkazujący czy zdania wykrzyknikowe.

Jako że listy mają ton przyjacielski, piszemy je do dobrze znanych nam osób, możemy stosować skrócone formy, czasami pomijamy podmiot.

 

Kluczowe różnice pomiędzy listami formalnymi i nieformalnymi

Jak pisać list nieformalny w angielskim

Jak pisać list formalny w angielskim