O nagrodzie słów kilka.

Przeglądając zapowiedzi filmowe, jako że jestem ciekawa wszelkich nowinek, natknęłam się na informację dotyczącą 66-tego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Festiwal ten odbywa się od 1946 w położonym na francuskim Lazurowym Wybrzeżu mieście Cannes. Zaś, najbardziej prestiżową nagrodą, o którą bój toczą twórcy, jest Złota Palma (Palme d'Or). To wielkie wydarzenie podsunęło mi pomysł krótkiego omówienia trzech następujących określeń:

Pierwszym z określeń jest award. Jest to nagroda przyznawana najczęściej przez daną organizację lub komisję za wybitne osiągnięcia, czy też dokonania. Jest raczej formą uznania lub uhonorowania kogoś. Może ona przybierać różne formy; certyfikatu, dyplomu, statuetki, itd. Warto zwrócić uwagę, że najczęściej słowo award poprzedzone jest nazwą lub określeniem.

  • The Pianist by Roman Polanski was the winner of the most prestigious Golden Palm award at the 2002 Cannes film festival.

  • Life is Beautiful (La Vita e Bella) by Roberto Benigni was nominated for seven Academy Awards at the 1998 Cannes Film Festival.

Kolejnym określeniem jest prize. Słowo to określa nagrodę przyznawaną za wygranie konkursu, zawodów, wyścigu, loterii, itd. W pewien sposób odznacza daną osobę, jako lepszą od innych. Może to być nagroda rzeczowa, pieniężna lub jedynie sława odznaczająca kogoś, jako zwycięzcę.

  • A retired fireman won $100,000 prize in Virginia Lottery Scratcher game.

  • All the contestants receive cash prizes.

  • The third and fourth place winners receive a $800 consolation prize.

Ostatnim dosyć powszechnie stosowanym określeniem jest reward. Z określeniem tym często można się spotkać w listach gończych oferujących nagrodę za wskazanie sprawcy lub za oddanie zguby w ręce właściciela. Dodatkowo może to też być nagroda przyznawana za dobrą i ciężką pracę, za dobre zachowanie lub uczynek.

  • A $300,000 reward has been issued for missing 43 years old man.

  • The police offered $500 reward for the return of the diamond ring.

  • Michael and Steven deserve to get the reward for their hard work and devotion.

Mam nadzieję, że teraz słysząc, czy to w telewizji, czy też w radiu o przyznawanych nagrodach będziecie w stanie sami określić, o które słowo chodzi. Jeżeli nadal różnice nie są jasne to zachęcam do zgłębienia tematu poprzez prześledzenie innych definicji oraz przykładów znajdujących się w różnego rodzaju słownikach.