Quiz - Rzeczowniki niepoliczalne

Question 1 of 15

Wybierz 'some' lub 'a/an' w zależności od tego, czy rzeczownik jest policzalny czy też niepoliczalny.

There is ________________ butter in the fridge.

a

an

some