Podatki

Polish wordEnglish wordHistory
administracja podatkowa tax administration
akcyzaexcise tax
deklaracja podatkowatax declaration
kwota podatkutax amount
płatnik podatkutaxpayer
podatek obrotowyturnover tax
podatek od darowizndonation tax
podatek od nieruchomościimmovable property tax
podatek od spadkuinheritance tax
podatek od wartości dodanejValue Added Tax
podatek progresywnyprogressive tax
rok podatkowyfiscal year
urząd skarbowyInland Revenue
zwolniony od podatkutax-free
pobierać podatkito tax
podatek od wynagrodzeńemployment tax
podatek uzupełniającycomplementary tax

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki