Quiz - zasady dodawania ING

Question 1 (of 10):

Wskaż prawidłową formę gerund od czasownika FILTER

filterring

filtering

filltering

Previous question inactiveNext question