Quiz - Present Perfect - konstrukcja

Question 1 of 10

Wybierz brakujący czasownik w odpowiedniej formie.

I have _________ him this morning.

see

seen

saw