Quiz - Present Perfect - konstrukcja

Question 1 of 10

Czy poniższe zdanie jest poprawne:

I have been to Mexico last year.

Nie, gdyż last year określa czas, powinien to być więc Past Simple [I went to Mexico last year]

Tak, podkreśla rezultat, że byłem w Mexico, więc Present Perfect