Quiz - Przedimki angielskie [a,an,the]

Question 1 of 10

Wybierz poprawną odpowiedź (girls - dziewczyny)

a girls

an girls

brak przedimka z powodu liczby mnogiej rzeczownika