Quiz - Present Simple z przysłówkami częstotliwości (test wyboru)

Question 1 of 10

Our teacher, Mr Smith, __________ late for lessons.

is never

never is

never be