Quiz - Present Simple mixed

Question 1 of 10

Czy poniższe zdanie jest poprawne?

True - poprawne
False - błędne

My mother bake a cake every Saturday.