Quiz - ćwiczenia z HAVE GOT

Question 1 of 10

Wpisz 'have' w odpowiedniej formie:

Kate __________ got a new bike.

Enter your answer here