Quiz - częste błędy w angielskim

Question 1 of 2

Wybierz poprawne zdanie (who - whose)

The man who works here is from Poland.

The man which works here is from Poland.