Quiz - częste błędy w angielskim

Question 1 of 2

Wybierz poprawne zdanie (married to / married with)

She’s married with a dentist.

She’s married to a dentist.