Quiz - Częste błędy w angielskim

Question 1 (of 10):

Wybierz poprawne zdanie (married to / married with)

She’s married with a dentist.

She’s married to a dentist.

Previous question inactiveNext question