Quiz - podstawowe przymiotniki

Question 1 of 5

Wpisz brakujące słowo:

How __________ (nieuprzejmie) of you!

Enter your answer here