Quiz - wyrażenia z let

Question 1 of 3

Uzupełnij brakujące słowo:

I didn't invite John, let ____ the rest of his family.

Enter your answer here