Quiz - Popularne słowa na literę E

Question 1 of 6

Wysłuchaj zdania i wpisz brakujące słowo:

My girlfriend is ____________ years old.

Enter your answer here