Quiz - Popularne słowa na literę D

Question 1 of 5

Wybierz odpowiedź z brakującym słowem:

I’d like to book a ____ room with a shower.

direct

dress

double

doubt

during