Quiz - Wymowa końcówki na 'ed' na końcu słów

Question 1 of 8

Wybierz poprawny dźwięk słyszany na końcu słów:

snowed
cleaned

/t/

/d/