Quiz - Wymowa końcówki na 'ed' na końcu słów

Question 1 of 8

Wybierz poprawny dźwięk słyszany na końcu słów:

laughed
raked

/d/

/t/