Nauka języka angielskiego na błędach.

Przedstawiamy najpopularniejsze artykuły omawiające najczęściej popełniane błędy językowe wraz z przykładami prawidłowego użycia.

Omówione błędy zostały wybrane z listy najczęściej popełnianych błędów przez Polaków uczących się języka angielskiego. Każdy błąd został dokładnie omówiony wraz z wytłumaczeniem jak go pomijać oraz jak pisać poprawnie. Błędne zdania zostały oznaczone na czerwono by uczniowi nie utrwaliła się błędna konstrukcja. Do każdego omówionego błędu zamieściliśmy zdania z poprawnie użytymi formami.

(Don't) Speak English (2). Katastrofa apostrofa

Jakie błędy robią Anglicy? 80% Anglików napisze z błędem poniższy tekst. Ja bym napisała ten tekst zawsze poprawnie. 80% Anglików...

Najczęstsze błędy w języku angielskim

Najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się języka angielskiego.

Kurs angielskiego - nauka na błędach

Przedstawiamy nowy kurs języka angielskiego, składający się z kilku lekcji omawiających najczęściej popełniane błędy przez uczniów (commons mistakes...

10 najczęściej źle wymawianych słów przez obcokrajowców

10 najczęściej źle wymawianych słów przez osoby uczące się języka angielskiego.

Common Mistakes in English

Lekcje video - Common Mistakes in English - częste błędy w języku angielskim.

10 najpopularniejszych błędów w pisowni

Przedstawiamy dziesięć najczęściej popełnianych błędów w pisowni na egzaminach Cambridge, czyli FCE, CAE oraz CPE.