(A2) Quiz - MAKE or DO?

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Wstaw 'make' lub 'do'