Polityka USA - filmy video z transkrypcją

Krótkie filmy video - tematyka - polityka Stanów Zjednoczonych, relacje z obrad sejmu, itd.