Lekcja 5 - Short and Long

Język angielski dla dzieci

Lekcja 5 - Short and Long

Słowniczek


big
- duży
small - mały
short - krótki
long - długi
a duck - kaczka
feet - stopy
a cat
- kot
a nose - nos
a crocodile - krokodyl
a leg - noga
an ear - ucho

Gramatyka - liczba mnoga

Liczbę mnogą tworzy się poprzez dodanie "s" do rzeczownika
a cat - kot
cats - koty
a leg - noga
legs - nogi
a duck - kaczka
ducks - kaczki

Zauważ iż w liczbie mnogiej nie piszemy "a" przed rzeczownikiem:
legs
cats
dogs

Kliknij aby uzyskać więcej informacji na temat liczby mnogiej