Lekcja 6 - Future Forms - przewidywanie, prośby, obietnice


lekcje angielskiego

Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3

Gramatyka języka angielskiego
Lekcja 6 - Future Forms - przewidywanie, prośby, obietnice


FUTURE FORMS – formy wyrażania przyszłości:

"to be going to" – konstrukcja używana, gdy mówimy o czymś, co na pewno zdarzy się w bliskiej przyszłości.

Future Simple ("will" z bezokolicznikiem) – czas używany, gdy przewidujemy, że coś wydarzy się w przyszłości, gdy coś obiecujemy lub zwracamy się z prośbą.

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj dialogu.

Mary, you are finishing University soon. What are you thinking of doing?
- I have almost finished my Master’s Thesis so it’s going to be ready soon.
- What about the final examination?
- I don’t know yet. Maybe I’ll take it at the end of June. It depends on the Professor.
- What then? Are you planning a holiday?
- Well, I’ve received a job offer as a guide from a travel agency. It’s going to be a two-week trip to Italy.
- A good way of spending time. Will you send me a postcard?
- I promise, I will.
- What about your career plans?
- I hope I’ll find an interesting job in advertising. I’m afraid I won’t earn much money at the beginning but perhaps it will change later.
- Good idea. Have you sent the applications yet?
- A few. I’m having an interview tomorrow so it’s going to be a difficult day.
- Good luck, then!

Glossary

Master Thesis – praca magisterska
to depend on – zależeć od
a job offer – oferta pracy
a two-week trip – wycieczka 2 tygodniowa
to promise – obiecywać
advertising – reklama
sent – the Past form of
send - wysyłać
an application – podanie
an interview – rozmowa, tu: w sprawie pracy

Ćwiczenie drugie.

Powtarzaj zdania twierdzące i przeczące.

- It’s going to be ready soon.
- It’s going to be a two-week trip to
Italy.
- It’s not going to be an easy day.
- Maybe I’ll take the exam at the end of
June.
- I hope I’ll find an interesting job.
- I won’t earn much money.
- It won’t change later.

Ćwiczenie trzecie.Look at the sky. It’s very dark and
cloudy. (to rain)
...
It’s going to rain.
2. Look at that small boy sitting on the
high fence. (to fall down)

He’s going to fall down.
3. Look at the weather forecast for today.
30º C all over the country.
(to be a hot day)

It’s going to be a hot day.
4. Look at this car. It’s speeding up.
(to crash)

It’s going to crash.
5. Look at Mary. She is pregnant.
(to have a baby)

She is going to have a baby.

Ćwiczenie czwarte.

Używając podanych informacji powiedz, co według ciebie wydarzy się w przyszłości. Po każdym przykładzie usłyszysz możliwą poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji.

1. Sandra likes dancing a lot. Do you think she will have a party or go to a restaurant tomorrow?
...
I think she will have a party.

2. Martha isn’t a good student. She doesn’t learn enough. Do you think she will pass the exams?

I don’t think she will pass the exams.

3. The Browns are having a wonderful holiday in the mountains. Do you think they will return
tomorrow or next week?

I think they will return next week.

4. We have very little petrol in the car. Do you think we will manage to get to the station? It’s
quite far away.

I don’t think you will get to the station.

5. Michael’s bedroom is in a complete mess. Do you think he’ll get into trouble when his parents
come?

I think he will.

PYTANIA ogólne „czy…?”

PYTANIA ogólne „czy…?” w czasie Future Simple tworzymy przestawiając na początek zdania czasownik posiłkowy “will”, np. “Will you check it?”.

Gdy chcemy zadać szczegółowe pytanie, zdanie zaczynamy od odpowiedniego zaimka
pytającego, np. “When will you check it?”

Ćwiczenie piąte.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Future Simple.

- Will you send me a postcard?
- Yes, I will.
- Will she pass the exams?
- No, she won’t.
- When will they return?
- Where will he work?
- How much will she earn?
- What will they do?

Ćwiczenie szóste

Zadawaj pytania dotyczące przyszłości. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. Tom is often late from work. Ask
about tomorrow.
...
Will he be late tomorrow?

2. This summer is very rainy. Ask about
next weekend.

Will it rain next weekend?

3. Mary usually spends her holiday
abroad. Ask about her next holiday.

Where will she go for her next
holiday?

4. Ann and Peter want to get married.
Ask when?

When will they get married?

5. The Smiths want to buy a new house.
Ask about the location.
...
Where will they buy the house?


Comments

Jak dla mnie nie jest

Jak dla mnie nie jest najgorzej.
Plus: Więcej ćwiczeń
Minus: Mało tłumaczeń o co chodzi itd oraz jakość przygotowanych ćwiczeń
Przynajmniej wiem więcej ;))