How to be ill in English

Nauka słownictwa związanego z chorowaniem i chorobami.

How to be ill in English

My voice today sounds rather strange, does’t it? Yes – I have flu, and I am recording this podcast in bed. And in this podcast we will introduce or revise some vocabulary related to being ill.

Kevin, the hero of our soap opera, Podcast People, fells very unwell. He has a headache and a fever (or high temperature). He has vomiting and diarrhoea. He telephones his doctor’s surgery and asks for an appointment. The receptionist tells him that the doctor can see him at 11.30. Kevin’s girlfriend Joanne drives Kevin to the surgery. The doctor asks Kevin about his symptoms and when he started to feel sick. He explains that Kevin needs to take an antibiotic, that he must stay in bed until his temperature has returned to normal, and that he must drink plenty of fluids. The doctor writes out a prescription which lists the medicines that Kevin needs to take. Joanne drives Kevin home, and then takes the prescription to the chemists. The pharmacist at the chemists finds the medicines that Kevin needs and gives them to Joanne. Kevin takes the medicines as directed – one 5 ml spoonful three times daily, after food. Happily, within two days he feels much better and is able to go back to work.

Note: ill, unwell, sick – these words have very similar meanings, though "ill" is generally more serious than "unwell" or "sick".

Słownik
diarrhoea - biegunka
doctor’s surgery - gabinet zabiegowy
fluids - płyny
prescription - recepta

choroby lekarz po angielsku

Słownictwo angielskie związane z problemami ze zdrowiem

How to say you are ill - Jak powiedzieć, że jest się chorym

 • I'm ill - jestem chory
 • I feel really rough - czuję się marnie
 • I'm shattered - jestem wyczerpany, wykończony, mam zszargane zdrowie czy nerwy
 • I'm on my last legs  - jestem bardzo zmęczony, jestem u kresu sił (również - jestem jedną nogą w grobie).
 • I feel / look poorly / peaky / rough / bloody awful - czuję się okropnie
 • I feel / look like death warmed up - jestem bardzo chory, wyglądam jak śmierć

 

How to say you are feeling OK - Jak powiedzieć, że ktoś czuje się dobrze

 • I am alive and kicking - cieszę się dobrym zdrowiem, mam się świetnie
 • I feel good - czuję się dobrze
 • I feel great / well - czuję się świetnie
 • He is a picture of (good) health - jestem zdrowy jak ryba
 • She is hale and hearty - jestem w świetnej formie

 

Health problems - problemy zdrowotne

 • I have a headache / toothache / backache / stomachache / earache... - boli mnie głowa / ząb / plecy / brzuch / ucho ...
 • I have a pain in my back / tooth / head... - bolą mnie plecy, ząb, głowa
 • I have a broken / sprained / twist an ankle / wrist. - mam złamaną / skręconą / zwichniętą kostę / nadgarstek
 • I have a flu / cold / runny nose / fever / high temperature / sore throat - Mam grypę / jestem przeziębiony / mam katar / gorączkę / wysoką temperature / ból gardła
 • I feel sick. I'm feeling nauseous. - Czuję się chory. Czuję mdłości .
 • I have a bruise / cut / graze / wound. - Mam siniaka, przecięcie, obtarcie, ranę

 


Health advice - porady zdrowotne

 • Exercise regularly. -    Ćwicz regularnie.
 • Eat healthy food.     -   Jedz zdrowe jedzenie.
 • Brush your teeth regularly.   -     Regularnie myj zęby .
 • Sleep early (= don't stay up late!)    - Idź spać wcześnie ( = nie siedź po nocach!)
 • Have regular medical check up.     -  Regularnie sprawdzaj stan zdrowia.
 • Relax.   -     Odpręż się.
 • Go on a diet.  -      Przejdź na dietę.

 

Medicines - lekarstwa

 • eye drops -   krople do oczu
 • cream     -   krem
 • syringe    -    strzykawka
 • syrup    -    syrop
 • bandage   -     bandaż
 • dose (of medicine)    -    dawka (lekarstwa)
 • drugs    -    leki
 • shot / injection (give some an injection)       - dać zastrzyk
 • medicine (take medicine)   -     lek (zażywać leki)
 • pain-killer     -   lek przeciwbólowy
 • pill    -    pigułka
 • plaster    -    gips
 • tranquilizer    -    środek uspokajający

 

 

People - ludzie

 • ophthalmologist -   okulista
 • dentist     -   dentysta
 • doctor / physician    -    Lekarz
 • general practitioner (GP)  -      lekarz ogólny ( GP )
 • midwife    -    położna
 • nurse    -    pielęgniarka
 • patient   -     pacjent
 • specialist    -    specjalista
 • surgeon    -    chirurg

 

Places - miejsca

 • pharmacy / drugstore /chemist's - apteka
 • hospital - szpital
 • waiting room - poczekalnia
 • ward (a geriatric/maternity/psychiatric ward) - oddział szpitalny
Bycie chorym po angielsku - podcast