Lekcja 4 - 10 kolejnych często popełnianych błędów

1)

I haven't a car

Sami musicie przyznać, że coś w tym zdaniu brakuje. Oczywiście, have nie występuje samo. Powinno być "have got" (w British English)

Poprawne formy to:

I haven't got a car

I don't have a car

Jak brzmiałoby pytanie?:

Have you got a car?

Do you have a car?

Twierdzenie:

I have got a car

I have a car

2)

Jane told about it to Steve

Zła kolejność słów. Pamiętajmy, że po tell jest osoba, czyli tell Steve. Poprawne zdanie będzie więc brzmiało:

Jane told Steve about it

3)

You haven't to work on Sunday

Na początek przetłumaczmy zdanie: Nie musisz pracować w niedzielę.
Błędem jest więc haven't. Musieć w języku angielskim to oczywiście "have to", przeczeniem jest nie musieć czyli "don't have to". Poprawne zdanie więc to:

You don't have to work on Sunday

4)

He watched the painting in the gallery

Błąd polega na zastosowaniu złego czasownika. Osoby uczące się angielskiego często mylą look, watch i see. Niedługo przygotujemy osobną lekcję na ten temat. Póki co, poprawne zdanie to:

He looked at the painting in the gallery

5)

He didn't want nobody to see it

Tutaj błąd jest oczywisty - podwójne przeczenie. Ponieważ występuje w języku polskim wielu uczniów robi dosłowne tłumaczenia i wychodzą takie kwiatki. Możemy powiedzieć:

He didn't want anybody to see it

6)

He put off his hat

Błędne zastosowanie phrasal verb. Błąd wynika z tego iż mówimy "put on" założyć. Na logikę więc możnaby powiedzieć "put off" jako zdjąć. Niestety zdjąć po angielsku to "take off". Zdanie prawidłowe to:

He took off his hat

7)

Tomorrow will come my friend

Zła kolejność wyrazów w zdaniu. Prawidłowa to:

Tomorrow my friend will come

8)

I didn't use Skype for a long time

Idealny przykład na użycie czasu Present Perfect. Skoro nie robiliśmy czegoś od pewnego czasu to:

I haven't used Skype for a long time

9)

I thought that I will come on Saturday

I thought that I would come on Saturday

10)

I found out my keys.

Zastosowanie phrasal verb w miejscu, gdzie nie jest potrzebne. Wystarczy czasownik FIND - znaleźć. Find out ma inne znaczenie - dowiedzieć się, dowiadywać się

I found my keys.