Kurs dla średnio-zaawansowanych - lekcja 1

Lekcja pierwsza kursu dla średnio-zaawansowanych

MODULE A – Dialogue Section

Aren't you glad to see me?

Douglas: Good morning. I hope I’m not disturbing you.
Barbara: Douglas!
Douglas: Are you surprised?
Barbara: Yes
Douglas: Aren’t you glad to see me?
Barbara: Of course I am. What a question! But I didn’t expect to see you here. Incidentally, I don’t think you’ve met Arthur. Arthur – this is Douglas.
Arthur: How do you do.
Douglas: How do you do.
Barbara: Arthur is teaching me to drive.
Douglas: Here?
Barbara: He’s been explaining to me the complexities of the theory.
Douglas: Oh I see.

 

Explanations - wyjaśnienia

 • I hope I’m not disturbing you – Mam nadzieję, że nie przeszkadzam
 • surprised - zdziwiony
 • glad – rad, zadowolony
 • I didn’t expect – nie spodziewałam się
 • Incidentally – a propos
 • I don’t think you’ve met… – Chyba nie znasz…
 • He is teaching me to drive – on uczy mnie jeździć samochodem
 • He’s (=He has) been explaining to me – on wyjaśnia mi (od pewnego czasu)
 • complexities – zawiłości
 • theory - teoria

 

Grammar

Czas Present Continuous

Forma: posiłkowe am/is/are + forma –ing czasownika głównego

Zastosowanie: wyrażanie sytuacji (czynności i procesów), które swym nieprzerwanym trwaniem wypełniają teraźniejszość i zwykle w niedalekiej przyszłości dobiegną końca.. teraźniejszość może być rozumiana w sensie węższym, jako niewiele więcej niż punkt „teraz’, albo w sensie szerszym jako okres dłuższy. Może też być rozumiana jako czas przygotowań i podstawa sytuacji przyszłych.

Więcej na temat Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły

 

Porównajmy:

They are going to the theatre. Oni idą do teatru.
(czynność ciągła, nieprzerwany proces, sytuacja “bycia w trakcie”)

They go to the theatre regularly. Oni chodzą do teatru regularnie .
(czynność powtarzająca się)

 

Czas Present Perfect Continuous

Forma: posiłkowe have/has been + forma –ing czasownika głównego
Zastosowanie: Wyrażanie czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i nieprzerwanie trwają do teraz, lub których skutki trwają do teraz.

Przykłady:

What have you been doing lately? Co ostatnio porabiasz?

He’s been waiting for us since five. On czeka na nas od piątej.

 

Exercises

I. Przekształć podane zdania wzorując się na przykładzie:

Example: 

I’m going to the cinema today.
Do you often go to the cinema?

 1.  Jim is going to the theatre tonight.
 2. Mr and Mrs Black are going to the museum on Friday.
 3. Keith is coming to see us on Sunday.
 4. We are having lunch at the canteen today.
 5. Eve is coming to the club tomorrow.

II. Przekształć podane zdania wzorując się na przykładzie

Example:

Jim is waiting for Ann.
How long has he been waiting for her?

 1. Ann is teaching me to dance.
 2. Arthur is teaching Barbara to jet-ski.
 3. We are learning to rollerblade.
 4. I’m studying German.
 5. Tom is reading War and Peace
 6. Douglas and Barbara are living in London.

 

MODULE B

 

The story of love and the sicilian mafia (1)

Bill is a student of history. His interest in history is very profound. It is connected with his vision of life and of reality in general. To Bill history is inseparably connected with philosophy. In his opinion history separated from philosophy is not history at all. For Bill philosophy is not only an academic discipline but also, and above all, a personal vision of reality.

Sheila is a biology student. She is fascinated with modern biology. Sheila is particularly interested in microbiology and biochemistry. She is less interested in the problem of classification. Her main interest is in the prediction and control of life processes. In Sheila's opinion biology is a branch of chemistry and ultimately part of the physical sciences. Sheila is an enthusiastic believer in the use of mathematical methods in biology.

 

Explanations - wyjaśnienia

 • interest - zainteresowanie
 • experience - przeżycie, doświadczenie
 • profound głęboki
 • fascinated with - zafascynowany (czymś)
 • connected with - związany z
 • microbilogy - mikrobiologia
 • vision - wizja
 • biochemistry - biochemia
 • reality - rzeczywistość
 • classification - klasyfikacja
 • inseparably connected with - nierozerwalnie związany z
 • prediction - przepowiadalność
 • opinion - zdanie, opinia
 • control - sterowanie
 • academic - akademicki
 • branch - gałąź
 • discipline - dyscyplina
 • ultimately - w ostatecznym rachunku
 • personal - osobisty
 • believer - zwolennik
 • above all - przede wszystkim
 • mathematical - matematyczny

 

I. Oznacz zdania prawdziwe plusem (+), a fałszywe minusem (-).

1. Bill likes philosophy.
2. Sheila’s ideas are very modern.
3. For Bill philosophy is only an abstract discipline not connected with life.
4. Sheila is an enthusiastic believer in classification as the most important aspect of biology.

II. Odpowiedz na pytania:

1. What’s Bill subject?
2. What’s Sheila’s subject?
3. What’s Bill interested in?
4. What’s Sill interested in?

III. Opisz swoje zainteresowania intelektualne.


Comments

dlaczego nie ma odpowiedzi do

dlaczego nie ma odpowiedzi do cwiczen? skad mam wiedziec, ze zrobilam je prawidlowo?

można to jakoś ściągnąć na

można to jakoś ściągnąć na kompa (chodzi mi o dialog po angielsku i tą opowieść) ???

czy są tutaj gdzieś

czy są tutaj gdzieś rozwiązania do tych ćwiczeń?

Oczywiście błędu nie ma: On

Oczywiście błędu nie ma: On mówi, że: Uczy mnie kierować samochodem, a nie uczy mnie "na kierowcę" - pewnie sobie to tak chciałeś wytłumaczyć...

Według niego historia

Według niego historia oddzielona od filozofii nie jest historią w ogóle.

wedlug niego historia

wedlug niego historia oddzielona od filozofii nie jest dluzej historia.

"In his opinion history

"In his opinion history separated from philosophy is not history at all"

Może ktoś mi to przetłumaczyć? :)

powinni zmienić lektora bo

powinni zmienić lektora bo przecież chodzi o to aby nauczać języka a nie domyślać się.Mówi niewyrażnie

wlasnie bardzo dobrze

wlasnie bardzo dobrze mowi.Nikt nie mowi wyraznie jak jestes za granica

prediction pownno być

prediction pownno być przetłumaczone moim zdaniem jako "przewidywalne" a nie "przepowiadalne"