Opis ilustracji po angielsku

Opisywanie zdjęć po angielsku to dla wielu uczniów nie lada wyzwanie. Dzięki poniższemu artykułowi, nauczysz się podstawowych zwrotów, które przydają się w zadaniu opis obrazków, zapoznasz się z przykładowymi opisami, a także odsłuchasz lektora.

Ważne zwroty potrzebne przy opisywaniu obrazka po angielsku

 • Obrazek przedstawia The picture shows....
 • Na obrazku widzę... In the picture I can see..
 • Z prawej /lewej strony znajduje się... On the right / left there is....
 • Na górze… At the top…
 • Na dole… At the bottom…
 • W prawym górnym rogu jest... In the top right-hand corner there is…
 • W lewym dolnym rogu są... In the bottom left-hand corner there are...
 • Na pierwszym planie In the foreground…
 • W tle... In the background...
 • W środku.. In the middle / In the middle of…
 • Widzę kobietę... I can see a woman....
 • Ma na sobie... She is wearing….
 • Wygląda na szczęśliwą. She looks happy.
 • Wygląda jakby się dobrze bawiła. It looks as if she's having a great time.
 • Być może jest na wakacjach. She may be on holiday.
 • Wydaje się być zainteresowany… He seems to be interested in…
 • Wydaje się być podekscytowany. He seems excited. / He seems to be excited.
 • Wydaje się, że się dobrze bawi. He seems to be having a good time.
 • Oni mogą być razem They could be together.
 • Prawdopodobnie są przyjaciółmi. They’re probably close friends.
 • Wydaje się, że świetnie się bawią. They seem as if they are having a great time.

 

Opis obrazka do matury - przykład 1

Przykład 1 - opis obrazka po angielsku

The picture shows a group of people on a trip in a forest. I can see two teenagers and an adult; he might be their father or a teacher. It is probably a walking tour as they are wearing boots and carrying rucksacks. They may be on holiday or on a school trip so it is probably spring or summer. Two of them are looking at a map, trying to find or check the route. They seem to be excited and it looks as if they are having a great time. However, the boy on the left appears to be tired or a little bored. I think he would like to have a rest.

 

Opis ilustracji do matury - przykład 2

Przykład 1 - opis obrazka po angielsku

In the picture I can see some people in the street. I think it could be Chinatown in London or maybe some other city. In the bottom left-hand corner two people are talking. The woman is smiling; she seems to be interested and delighted. They are probably friends. In the background, in the middle of the picture, there is a Chinese gate. Some people are walking under it and looking around. I believe they might be tourists and they seem as if they are having a great time.

 

Opis ilustracji do matury - przykład 2

Przykład 1 - opis obrazka po angielsku

In the picture I can see two people spending some time together. They are sitting on a wooden bench at a table. It may be in a forest or in a garden. They are playing a game of chess. The boy is holding his hand close to his forehead so he seems to be thinking intensively. The old man is going to make the next move, and he appears to be concentrated on the game, too. They could be a grandson and a grandfather. The boy is wearing shorts and the man is wearing a T-shirt so it’s probably summer. I guess they may be on holiday together and they seem to be having a good time.

 

Opis obrazka po angielsku

Dodatkowe przykłady opisów obrazka po angielsku, przydatne nie tylko do matury ustnej z języka angielskiego

Opis obrazka - przykład 1

Matura - PICTURE DESCRIPTION

Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 2

Matura - PICTURE DESCRIPTION

Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 3


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 4


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 5

Obrazek 1

Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 6


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 7


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 8


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 9


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 10


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 11


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 12


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 13


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 14


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Opis obrazka - przykład 15


Poziom: Średnio zaawansowany (B1)

Comments

Opis obrazka po angielsku to

Opis obrazka po angielsku to najtrudniejsza rzecz na maturze. Jest to coś, czego nie możemy przewidzieć, nigdy nie wiadomo, co będzie na obrazku, więc jedyna szansa na to, żeby dobrze wypaść - jest po prostu wyszukiwanie materiałów edukacyjnych z przykładowymi opisami obrazków po angielsku I praktyka. Ja mam jeszcze kilka miesięcy do matury z angielskiego, ale już teraz lubię sobie od czasu do czasu przejrzeć czy są jakieś nowe opisy zdjęć, żeby później nie być czymś zaskoczonym

Świetna sprawa, może

Świetna sprawa, może umieścicie te materiały na http://maturzaki.pl ? Więcej ludzi do nich dotrze.