Rezerwowanie pokoju hotelowego

Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy

Rezerwowanie pokoju hotelowego

Rezerwowanie pokoju hotelowego.

Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.

- Chciałbym zarezerwować pokój. - I’d like to book a room.
- Czy są wolne pokoje? - Are there any vacant rooms?
- Poproszę pokój jednoosobowy. - I’d like a single room.
- pokój dwuosobowy - a double room
- pokój z dwoma lóżkami - a twin room
- z wanną - with a bath
- z prysznicem - with a shower
- Ile kosztuje za noc? - How much is it per night?
- Czy w cenę wliczone jest śniadanie? - Is breakfast included?
- Czy są opłaty dodatkowe? - Are there any extra charges?
- Wezmę ten pokój. - I’ll take this room.
- Na kiedy chciałby pan rezerwację? - When would you like the reservation for?
- Na trzy noce, od 12 do 15 maja. - For three nights from 12th to 15th of May.
- Jak chciałby pan dokonać rezerwacji? - How would you like to make a reservation?
- Czy mogę zarezerwować przez Internet? - Can I book through the Internet?
- Mam rezerwację na dwa pokoje. - I have got a reservation for two rooms.
- Czy mogę prosić o pani/pana nazwisko? - Can I have your name?
- Proszę wypełnić formularz. - Fill in the form, please.
- Czy mogę prosić o paszporty? - Could I have your passports?
- Proszę tu podpisać. - Sign here, please.
- Płacę z góry czy przy wyjeździe? - Do I pay now or when I check out?
- O której muszę się wymeldować? - What time is the check-out?
- Gdzie jest winda? - Where is the lift?
- Mogę prosić o wniesienie bagażu na górę? - Will you take my luggage upstairs?

Ćwiczenie 2

Wykonaj polecenia w prezentowanych sytuacjach:

1.- Powiedz, że chciałbyś zarezerwować pokój na weekend.
- ...
- I’d like to book a room for the weekend.

2.- Powiedz, że chciałbyś pokój dwuosobowy.
- ...
- I’d like a double room.

3.- Pokój z prysznicem.
- ...
- A room with a shower.

4.- Zapytaj, ile kosztuje za noc.
- ...
- How much is it per night?

5.- Zapytaj, czy w cenę wliczone jest śniadanie.
- ...
- Is breakfast included?

6.- Zapytaj, czy są opłaty dodatkowe.
- ...
- Are there any extra charges?

7.- Zapytaj, czy płacisz z góry czy przy wyjeździe.
- ...
- Do I pay now or when I check out?

8.- Zapytaj, o której musisz się wymeldować.
- ...
- What time is the check-out?

9.- Zapytaj, czy możesz zarezerwować przez Internet.
- ...
- Can I book through the Internet?