Zapraszanie i umawianie spotkania

Kurs do matury ustnej z angielskiego - Zapraszanie i umawianie spotkania

Opisywanie miejsc i przedmiotów - cechy fizyczne, budowa, zastosowanie

Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.

- Czy robisz coś wieczorem? - Are you doing anything this evening?
- Co będziemy robić? - What shall we do?
- Wyjdźmy. - Let’s go out.
- Chcę zostać w domu. - I want to stay at home.
- Czy chciałbyś iść do kina? - Would you like to go to the cinema?
- Chciałbym iść do teatru. - I’d like to go to the theatre.
- A może pójdziemy...? - Why don’t we go...?
- Co powiesz na odwiedzenie…? - What about visiting... / How about visiting...?
- Może pójdziemy popływać? - Shall we go swimming?
- Jesteś wolny? - Are you free?
- To dobry pomysł? - That’s a good idea.
- Byłoby świetnie. - That would be great.
- Bardzo bym chciał. - I’d love to.
- Czemu nie? - Why not?
- Przepraszam, nie mogę. - Sorry, I can’t.
- Przepraszam, jestem zbyt zmęczony. - Sorry, I’m too tired.
- Obawiam się, że nie mogę. - I’m afraid I can’t.
- Kiedy się spotkamy? - When shall we meet?
- Do zobaczenia ok. 6. - See you at about 6 o’clock.
- Wtedy jestem zajęty. - I’m busy then.
- Może jutro? - How about tomorrow?
- Obawiam się, że nie dam rady. - I’m afraid I can’t make it then.
- A w niedzielę? - How about Sunday?
- Niedziela mi pasuje. - Sunday’s fine.
- O której się spotkamy? - What time shall we meet?
- Dobrze. Do zobaczenia wtedy. - OK. See you then.

Ćwiczenie 2

Wykonaj polecenia w prezentowanych sytuacjach:

1. - Zapytaj przyjaciela, czy robi coś wieczorem.
- ...
- Are you doing anything this evening?

2. - Zapytaj, o dzień jutrzejszy.
- ...
- How about tomorrow?

3. - Zaproponuj wspólne wyjście.
- ...
- Let’s go out.

4. - Zapytaj, czy chciałby iść do kina.
- ...
- Would you like to go to the cinema?

5. - Zaproponuj odwiedzenie Toma.
- ...
- What about visiting Tom?

6. - Zapytaj, kiedy się spotkacie.
- ...
- When shall we meet?

7. - Powiedz, że nie możesz, jesteś wtedy zajęty.
- ...
- Sorry, I can’t. I’m busy then.

8. - Powiedz, że tak.
- ...
- OK. See you then.