Lekcja 2 - Czas

Podstawowe informacje na temat czasu w języku angielskim (dni tygodnia, miesiące, podstawowe reguły).

Dni tygodnia po angielsku:

 • Monday - Mon - poniedziałek
 • Tuesday - Tue - wtorek
 • Wednesday - Wed - środa
 • Thursday - Thu - czwartek
 • Friday - Fri - piątek
 • Saturday - Sat - sobota
 • Sunday - Sun - niedziela

 

Reguły dotyczące pisowni nazw dni tygodnia

Zwróć uwagę, iż dni tygodnia w języku angielskim piszę się wielką literą (skróty również). 

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

 

Przyimki przed nazwami miesięcy

Jeżeli chcemy powiedzieć, iż coś się wydarzyło w danym dniu, np.:
w poniedziałek
we wtorek
używamy przyimka ON, czyli
on Monday
on Tuesday.

I met her on Friday. Spotkałem ją w piątek.

We are going there on Saturday. Jedziemy tam w sobotę.

 

How many lessons have you got on Friday?
Ile masz lekcji w piątek?

 

Jeśli odpowiadamy na pytanie jaki jest dziś dzień, nie używamy ON:

What day is it? 
Jaki jest dziś dzień? 

It's Monday
Jest poniedziałek

 

Zobacz również lekcje: słownictwo - czas

Test - Dni tygodnia

 

Miesiące po angielsku

 • January - styczeń
 • February - luty
 • March - marzec
 • April - kwiecień
 • May - maj
 • June -czerwiec
 • July - lipiec
 • August - sierpień
 • September - wrzesień
 • October -październik
 • November - listopad
 • December - grudzień

 

Miesiące w języku angielskim również pisze się z dużej literki. Przed nazwami miesięcy używamy przyimka IN, np:

w maju - in May

w styczniu - in January

 

I was born in September
Urodziłem się we wrześniu

Test - miesiące po angelsku
Nazwy miesięcy po angielsku

 

Pory dnia po angielsku:

 • In the morning - rano
 • In the afternoon - po południu
 • In the evening - wieczorem

 • At dawn - rankiem
 • At noon - w południe
 • At night - w nocy
 • At midnight - o północy

 • On Monday afternoon - w poniedziałek popołudniu

 

Pory roku po angielsku:

 • Spring - wiosna
 • Summer - lato
 • Autumn - jesień
 • Winter - zima

 

W języku angielskim z porami roku używa się przyimka "in", np:

zimą - in winter

latem - in summer

 

 

Lekcja wideo

Kilka pomocnych tłumaczeń i wyjaśnień do filmiku:

 • Some digital watches are easy to read - W niektórych elektronicznych zegarkach łatwo się odczytuje godziny.
 • Przy podawaniu godziny używamy "o'clock", np It's one o'clock - jest pierwsza godzina
 • Połówki to "half", np: It's half past one, jest w pół do drugiej [dosłownie połowa po pierwszej]. Można też powiedzieć, It's one thirty - Jest pierwsza trzydzieści
 • Jeśli chcemy powiedzieć, że jest np za dziesięć druga, używamy "to" - czyli It's ten TO two
 • w wypadku gdy jest ileś minut po godzinie używamy PAST - It's twenty past three - Jest dwadzieścia po trzeciej.
 • Kwadrans to "quarter"

Zapraszamy również do lekcji video - Time in English

Ćwiczenia

Rozwiąż test z odczytywania godzin


Comments

fajnie, ze odkrylam te

fajnie, ze odkrylam te stronke ....super sprawa..pozdrawiam...