Kulturalnie o braku kultury

Większość osób początkujących sięgnie do różnego rodzaju programów tłumaczących. Ja spróbowałam przetłumaczyć to zdanie za pomocą tłumacza oferowanego przez google. Co otrzymałam? To oto tłumaczenie:

the lack of culture („brak kultury”)

Idąc tym tropem, można skusić się o stworzenie zdania następującego zdania:

he lacks culture („brak mu kultury”)

Zobacz artykuł na temat false friends w angielskimNiestety oba są błędne!, jeżeli chodzi o wspomniany wyżej kontekst. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, nie zawsze wszystko jest idealnie przekładalne z języka polskiego na angielski. . Skoro nie da się przełożyć tego wyrażenia z użyciem słowa culture, trzeba zrobić to inaczej.

W języku angielskim można powiedzieć o danej osobie, że ma dobre lub złe maniery, można też w ogóle ich nie mieć.

It’s very important to have good manners.

Tom showed a total lack of manners. He should be taught a lesson of courtesy.

 

➡ Zobacz również podcast "Good and Bad Manners": Maniery po angielsku - podcast

 

Discourteous

Nieuprzejmość można oddać wyrażeniem discourteous. O ile słowo courteous może zostać określone jako „grzeczność”, „kurtuazja”, „uprzejmość”, o tyle discourteous jest jego przeciwieństwem.

Mary’s husband seems discourteous to me.

What a discourteous man he is!

 

Rude

Kolejnym przymiotnikiem jest rude. Przymiotnik ten opisuje osobę , której zachowanie wyraża brak szacunku dla innych. Może oznaczać „niegrzeczny” lub „nieuprzejmy”. Warto też zwrócić uwagę na przymiotnik impolite, który określa nieuprzejme zachowanie, sprzeczne z panującymi w danym społeczeństwie zasadami.

I don't wish to be rude, but I can’t stay for dinner.

He was so rude to his parents.

We are in Japan! It’s impolite to use mobile phone in public.

It's impolite to ask a lady her age.

 

Insolent

Bardzo mocnym słowem określającym obraźliwe zachowanie oraz brak szacunku dla innych, zwłaszcza osób straszych, jest insolent. Można je przetłumaczyć jako „bezczelny”, „zuchwały” lub „obraźliwy”. Podobnym znaczeniowo słowem jest impertinent, które również oznacza brak szacunku dla osób starszych lub wyższych rangą.

His insolent remark caught everyone’s attention.

Tom's son is such an insolent child!

Don’t be impertinent! You are in no position to tell your mother what to do.

 

Disrespectful

Disrespectful jest ostatnim z przymiotników które chciałam tutaj opisać. Gdy ktoś okazuje nam brak należytego szacunku lub zachowuje się w sposób lekceważący, właśnie ten przymiotnik może okazać się bardzo przydatny.

Children’s behavior toward their teacher was truly disrespectful.

Teenagers are often disrespectful without a reason.

Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby użycia tych przymiotników, gdyż wszystkie są nacechowane negatywnie i opisują raczej nieuprzejme zachowanie. Mimo wszystko warto, na wszelki wypadek „trzymać je w zanadrzu” i w razie potrzeby ubarwić nimi swoją wypowiedź.