pitch dark

pitch dark

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to be very dark

Tłumaczenie: 

egipskie ciemności

Przykładowe użycie: 

We walked her home as it was pitch dark and she was afraid to go by herself. Odprowadziliśmy ją do domu, bo było strasznie ciemno, a ona bała się iść sama.

It was pitch dark when I wake up.
Kiedy się obudziłem, panowały egipskie ciemności.

It was a moonless, pitch-black night.
To była bezksiężycowa, ciemna noc.

pitch darkness - kompletne ciemności