obsolete technology

obsolete technology

Wyjaśnienie: 

technology that is no longer used in new products or production processes because it has been replaced by newer and more efficient solutions.

Tłumaczenie: 

przestarzała technologia

Przykładowe użycie: 

The company's use of obsolete technology has hindered its ability to compete in the market, as their products cannot keep up with the latest advancements.

My grandmother's phone is an example of obsolete technology, as it doesn't have a touch screen or access to the internet.

"Obsolete technology" to kolokacja, która jest często używana w dyskusjach dotyczących postępu technologicznego i innowacji. Często jest stosowana do opisu technologii, które stały się przestarzałe z powodu wprowadzenia nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań. Termin "obsolete" oznacza, że ​​technologia nie jest już przydatna lub istotna we współczesnych czasach.

Słowo "obsolete" pochodzi z łacińskiego czasownika "obsolescere", co oznacza "stawać się nieaktualnym" lub "wychodzić z użycia". Termin ten pojawił się w języku angielskim w XVI wieku, ale wtedy miał bardziej ogólny sens odnoszący się do czegoś, co stało się przestarzałe lub przeszło w niepamięć. Dopiero w XX wieku zaczął być używany w kontekście technologii, oznaczając sprzęt, urządzenia lub technologie, które stały się nieaktualne i zostały zastąpione przez nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania.