make progress

make progress

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to continue to develop or move forward

Tłumaczenie: 

robić postępy

Przykładowe użycie: 

Monica is making progress with her school project. Monica robi postępy w jej szkolnym projekcie.

Our team would really like to make progress in that area.
Nasza drużyna naprawdę chciałaby osiągnąć postęp w tej dziedzinie.

This is something that we have to make progress on for the future.
Właśnie w tym zakresie musimy poczynić postępy w przyszłości.

Słowo "progress" należy do rzeczowników niepoliczalnych, nie należy więc wstawiać przed nim przedimka niokreślonego "a".

 

Jeśli szukasz więcej kolokacji z make, zapraszamy do zapoznania się z: lista kolokacji z czasownikiem MAKE