make friends

make friends

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to become friends, to form friendships

Tłumaczenie: 

zaprzyjaźnić się

Przykładowe użycie: 

Tim made friends with our neighbours today. Tim zaprzyjaźnił się dziś z naszymi sąsiadami.

Did you make friends with somebody at school? Zaprzyjaźniłeś się z kimś w szkole?

Kolokacja "make friends" jest czasami tłumaczona jako "znajdywać przyjaciół". Należy pamiętać, że kolokacja "find friends" w tym znaczeniu jest błędna (chyba że faktycznie chodzi nam o odszukanie przyjaciół)

 

Dodatkowe kolokacje z make znajdziecie na stronie: lista kolokacji z MAKE