make demands on somebody

make demands on somebody

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to expect someone to do something or act in a particular way

Tłumaczenie: 

wymagać od kogoś

Przykładowe użycie: 

I am getting a new job, so I will be making some new demands on my husband. Zaczynam nową pracę, więc będę miała nowe wymagania wobec mojego męża.

Please don't make demands of everyone in the shop.

The new aircraft puts tremendous demands on pilots.

Gdybyśmy chcieli jeszcze wzmocnić to wyrażenie to można powiedzieć:

make ridiculous demands on
make tremendous demands on

 

Więcej kolokacji z make znajdziecie na stronie: lista kolokacji z czasownikiem MAKE