irrefutable proof

irrefutable proof

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

indisputable proof, impossible to deny or disprove

Tłumaczenie: 

niezbity dowód

Przykładowe użycie: 

It was irrefutable proof that she was innocent.
To był niezbity dowód, że jest niewinna.

You see, this is irrefutable proof that men are gross.
Widzisz, to jest niezbity dowód, że faceci są odrażający.

Irrefutable możemy użyć również w innych kolokacjach, np:

irrefutable arguments
irrefutable evidence of guilt