heavy conversation

heavy conversation

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

serious and long conversation

Tłumaczenie: 

ciężka rozmowa

Przykładowe użycie: 

Look, I didn't call this morning to get into a heavy conversation.
Słuchaj, nie zadzwoniłem dziś rano by wdawać się w ciężkie rozmowy.