hardly anything

hardly anything

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

almost nothing, very little

Tłumaczenie: 

mało co; prawie nic

Przykładowe użycie: 

For almost ten years, since 2007, hardly anything has changed here, nothing ever happened.
Od 2007 roku przez dziesięć lat praktycznie nic się tu nie zmieniło, nic się nie działo.

He ate hardly anything. Prawie nic nie zjadł.