basic right

basic right

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

a fundamental right that we all share

Tłumaczenie: 

podstawowe prawo

Przykładowe użycie: 

This is a basic right for all European citizens. To jest podstawowe prawo wszystkich europejskich obywateli.

Healthcare is a basic right in most societies. Opieka zdrowotna jest podstawowym prawem w większości społeczeństw.

Warto również pamiętać o kolokacji
basic freedoms