badly damaged

badly damaged

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

seriously damaged, severely damaged

Tłumaczenie: 

poważnie uszkodzony

Przykładowe użycie: 

Our boat was badly damaged in the storm. Nasza łódź została poważnie uszkodzona podczas burzy.

The car is badly damaged so I can't drive it. Auto jest poważnie uszkodzone, więc nie mogę je prowadzić.

Warto pamiętać o podobnych kolokacjach

seriously damaged
severely damaged