acrid smoke

acrid smoke

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

bitter and unpleasant smell

Tłumaczenie: 

drażniący dym

Przykładowe użycie: 

When we walked next to the burning bin, the acrid smoke came into our throat and eyes.
Gdy szliśmy obok płonącego kosza na śmieci, gryzący dym wdardł się do naszych gardeł i oczu.

Within seconds, the house was filled with acrid smoke.
W ciągu sekund pomieszczenie wypełniło się gryzącym dymem.