a close-knit family

a close-knit family

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

closely united family

Tłumaczenie: 

zżyta rodzina

Przykładowe użycie: 

I love to spend time with my siblings. We are a very close-knit family. Uwielbiam spędzać czas z moim rodzeństwem. Jesteśmy bardzo zżytą rodziną.

Is it good to have a close-knit family? Czy to dobrze mieć zgrany rodzinę?

to have a close-knit family - mieć zżytą rodzinę

a close-knit community - zżyte społeczeństwo