In the office czy at the office?

różnice między in the office at the office

Jak jest poprawnie "in the office" czy "at the office"?

W języku angielskim wiele rzeczy jest zmienne w zależności od kontekstu, nie inaczej jest również w tym przypadku. Oba wyrażenia, czyli zarówno z przyimkiem in, jak i at są poprawne, choć mają trochę inne znaczenie. Przyjrzyjmy się przykładom.

I am in the office. = Jestem w biurze (w tym przypadku biuro to po prostu pokój, pomieszczenie i w nim przebywam. Nie wiadomo co w nim robię, ani po co, po prostu w nim jestem. Jeśli np. macie w domu osobny pokój przerobiony na biuro i w nim przebywacie, a żona krzyczy "gdzie jesteś?", to odpowie się właśnie "in the office"

I am at the office. = Jestem w biurze (w znaczeniu jestem w pracy, pracuję. W tej sytuacji akcentujemy fakt, że jesteśmy w biurze w konkretnym celu - w pracy.)

Zwróćcie uwagę, że w obu wyrażeniach użyliśmy przedimka określonego the. Czy można powiedzieć in office?

In office (bez the) oznacza coś zupełnie innego. Używamy tego wyrażenia gdy mówimy, że ktoś jest "na służbie", kiedy pracuje na oficjalnym stanowisku, zwykle dla państwa.

Lech Wałęsa was in office from 1990 to 1995. Lech Wałęsa był na stanowisku od 1990 do 1995 roku.

She was celebrating ten years in office. Świętowała dziesięć lat urzędowania.

Podsumowując:

at the office kiedy chcesz powiedzieć, że pracujesz w biurze

in the office kiedy chcesz zaznaczyć, że przebywasz w pomieszczeniach biura, niekoniecznie wykonując pracę

in office gdy chcesz powiedzieć, że masz ważną pracę lub stanowisko z władzą, zwłaszcza w rządzie.


Comments

Nie bardzo pasowało mi to

Nie bardzo pasowało mi to wyjaśnienie i poszperałam trochę w internecie. Jest sporo sprzecznych informacji, do tego stopnia, że nawet odwrotnie tłumaczą to co wy podaliście, czyli in to w pracy, a at to w budynku, czy blisko budynku. Niemniej, more digging i mamy konkluzje

She is at the office = nie ma jej w domu, poszła do pracy, znajdziesz ją pod adresem, pod którym pracuje.
She is in the office = jest w pokoju/biurze, w którym pracuje.

Zgadza się, według

Zgadza się, według słownika:

You're "in" the office if you mean to emphasize your physical location, inside a room where one works.
You're "at" the office if you are at a place of work, but not emphasizing a specific room.

Jesteś "in" w biurze, jeśli chcesz podkreślić swoją fizyczną lokalizację, w pomieszczeniu, w którym się pracuje.
Jesteś "at" biurze, jeśli jesteś w miejscu pracy, ale nie podkreślasz konkretnego pomieszczenia.