you can't teach an old dog new tricks

you can't teach an old dog new tricks

Wyjaśnienie: 

said to mean that it is very difficult to teach someone new skills or to change someone's habits or character

Tłumaczenie: 

przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka;
nie przesadza się starych drzew;
nie nauczysz starego psa nowych sztuczek;

Przykładowe użycie: 

You're never going to teach your father at the age of 65 to use a computer. You can't teach an old dog new tricks, you know.
Nigdy nie nauczysz swojego ojca w wieku 65 lat, aby korzystał z komputera. Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, wiesz.