under the weather

be/feel under the weather


Wyjaśnienie: 

not healthy, feel ill

Tłumaczenie: 

czuć się kiepsko, czuć się pod psem

Przykładowe użycie: 

It's hard to keep working when you're under the weather. - Ciężko pracowac jak się czuje kiepsko

My girlfriend is feeling under the weather, so I need to get home early today. - Moja dziewczyna się czuje dobrze więc muszę iść wcześniej do domu

I cannot attend class today, I am feeling under the weather. - Nie mogę przyjść na zajęcia - nienajlepiej się czuję.

Anthony should go home, he is feeling under the weather. - Antoni powinien iść do domu, on się kiepsko czuje.

The players were all feeling under the weather yesterday so they cancelled the match. Gracze się wczoraj kiepsko czuli, więc anulowano mecz.

Etymologia

Kiedy marynarze czuli się źle z powodu pogody bądź chorby morskiej, schodzili niżej pod pokład by być z dala od pogody (under the weather)

Podobne idiomy:

sick as a dog

under the weather po polsku