(to be) rat-arsed

to be rat-arsed


Wyjaśnienie: 

very drunk

Tłumaczenie: 

schlany, zalany, pijany

Przykładowe użycie: 

They came home completely rat-arsed.
Przyszli do domu kompletnie schlani

British English
rat-arsed

American English
rat-assed