to be dog-tired

dog-tired

Wyjaśnienie: 

very tired, exhausted

Tłumaczenie: 

skonany, wykończony, zmachany

Przykładowe użycie: 

She usually got home at around five o'clock, dog-tired after a long day in the factory.
Zazwyczaj wraca do domo około 17.00, wyczerpana po całym dniu w fabryce.

I am going to be dog-tired after working a double-shift but I know we need more money.
Będę wyczerpany po podwójnej zmianie, ale wiem że potrzebujemy więcej pieniędzy.

She's said all workers are dog-tired by the end of the day.
Powiedziała, że wszyscy pracownicy są wykończeni pod koniec dnia.

Etymologia - pochodzenie idiomu

Idiom dog-tired wywodzi się prawdopodobnie ze starej opowieści Alfreda the Great, który wysyłał synów z hordami psów na polowania, i który z synów przyniósł więcej zdobyczy, miał prawo zasiadywać po prawicy ojca przy stole. Pościgi były bardzo wyczerpujące, i chłopcy byli po nich wycieńczeni, czyli dog-tired.