taking the piss

take the piss


Wyjaśnienie: 

to make fun of something or someone; to appear serious, but actually meaning the opposite - most of the time.
(also: take advantage of someone)

Tłumaczenie: 

wyśmiewać coś, śmiać się z czegoś, robić sobie z kogoś jaja
(także wykorzystywać kogoś, szczególnie w pracy)

Przykładowe użycie: 

Are you taking the mickey?

Are you taking the piss?

Inne wersje:

Taking the Mickey (Mickey Bliss, Cockney rhyming slang)
taking the Michael

Uwaga:

taking a piss - znaczy urinate, czyli sikać.

take the piss znaczenie