smell a rat

smell a rat


Wyjaśnienie: 

to believe something is wrong

Tłumaczenie: 

podejrzewać (coś);
podejrzewać, że coś jest nie tak;
czuć pismo nosem

Przykładowe użycie: 

My sister is being very nice to me. I smell a rat. Moja siostra jest dla mnie bardzo miła. Coś jest nie tak.

When my husband started working late three or four times a week, I smelled a rat. - Kiedy mój mąż zaczął zostawać dłużej w pracy trzy lub cztery razy w tygodniu, zaczęłam podejrzewać że coś jest nie tak.

smell a rat słownik